Sekcija za role-play

SRP - Sekcija za role-play (skraćeno SRP) formirana je pri Klubu studenata Filozofskog fakulteta u Zagrebu. SRP okuplja ljubitelje i igrače role-play igara što pretežno uključuje tabletop role-play (pen'n'paper), larp, board game (igre na ploči) i slične tipove igara.

SRP organizira predavanja, okrugle stolove, radionice i događanja koja predstavljaju i promoviraju razne tipove igara, svijetove igara, tehnike i sl.
Predavanja se održavaju na tjednoj bazi tokom akademske godine.
Sva predavanja su otvorena za javnost.

SRP semestralno organizira i tematske gamer-ske mini konvencije. Zasada su održane na temu :
STEAMPUNK - Parni zakon
H.P. Lovecraft i CTHULHU mythos - Zakonomikon
ZOMBIJI - Mozakon

SRP se može kontaktirati na facebook stranicama ili na SRP forumu.


  • portal fantasy hrvatska